Bookworm Bookshelf

Böcker

För alla som cyklar mycket och gillar att cykla är boken alltså en guldgruva.

Mountainbike kring Stockholm : upptäck de finaste stigarna – från Mälaröarnas kulturlandskap till Södertörns karga hällmarker

Den här boken beskriver de bästa mountainbikeområdena kring Stockholm. Du får tips på allt från smultronställen precis utanför innerstaden till heldagsäventyr längre ut i länet. Författarna bjuder också på flera hittills okända stigpärlor. Ett helt kapitel vigs åt skogarna och hällmarkerna runt Hellasgården, som blivit något av ett centrum i sammanhanget och vars stigar håller mycket hög klass även i en internationell jämförelse.

Trafikslag på undantag : Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980

De flesta blev tagna på sängen av cykeltrafikens kraftiga uppsving i Stockholm under 1930-talet. Cykeln hade varit närmast borträknad, men för de arbetare som flyttade från innerstaden till de nya förorterna utgjorde cykeln ett billigt och attraktivt alternativ till stadens kollektivtrafik. Bil var det ännu få som hade råd med. Dessutom passade cykeln väl in i den friluftsvåg som löpte genom det svenska samhället under mellankrigstiden. Vid mitten av 1900-talet var stadsplanerare förvissade om att cykeln hade spelat ut sin roll annat än för rekreation och förflyttningar inom de förorter som planerades kring tunnelbanans stationer. 1970 hade dessa föreställningar så gott som slagit in, när bland annat längre resvägar gjorde att cykeln valdes bort för andra transportmedel. Men det var också fråga om en självuppfyllande profetia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *